Halo sobat halowarta.com atau Hai sobat halowarta.com, dalam artikel kali ini kita akan membahas tentang “arti ala hadiniyah wa kulli niatin sholihah bisirril fatihah”. Kalimat tersebut adalah bagian dari doa yang sering diucapkan oleh umat muslim dalam sholat.

Doa “ala hadiniyah wa kulli niatin sholihah bisirril fatihah” memiliki arti “semoga Allah memimpin kita ke jalan yang benar dan memberikan keberkahan pada setiap niat baik yang kita lakukan dengan rahmat dari surah Al-Fatihah”. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim dan doa ini diucapkan setelah membaca surah Al-Fatihah pada saat tahiyat akhir atau sebelum salam.

Arti Ala Hadiniyah

Arti dari kata “ala hadiniyah” adalah “semoga Allah memimpin kita”. Allah adalah Sang Pencipta dan Pemilik segala sesuatu serta Maha Mengetahui. Dalam doa ini, kita memohon agar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Doa untuk Memohon Petunjuk Allah

Mendapatkan petunjuk dari Allah adalah hal yang sangat penting bagi umat muslim. Kita memohon agar Allah memimpin kita ke jalan yang benar dan membimbing kita dalam mengambil keputusan-keputusan hidup yang baik. Dalam doa ini, kita juga memohon agar Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusan.

Setiap orang pasti mengalami kesulitan dalam hidup, namun dengan memohon petunjuk dari Allah, kita dapat melewati segala rintangan dengan lebih mudah. Kita juga menjadi lebih percaya diri dan yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar karena sudah dipimpin oleh Allah.

Seperti yang Allah berfirman dalam surah Al-An’am ayat 125, “Barangsiapa yang Allah menghendaki untuk memberi petunjuk, maka Dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya kesesatan, maka Dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksanya kepada orang-orang yang tidak beriman.”

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa semua petunjuk hanya berasal dari-Nya. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon petunjuk-Nya dalam setiap langkah hidup kita.

Arti Kulli Niatin Sholihah

Kata “kulli niatin sholihah” dalam doa ini berarti “setiap niat baik”. Manusia adalah makhluk yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita selalu berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam doa ini, kita memohon agar Allah memberikan keberkahan pada setiap niat baik yang kita lakukan.

Doa untuk Mengokohkan Niat Baik

Membuat niat yang baik saja tidak cukup, kita juga harus mengokohkan niat tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam doa ini, kita memohon agar Allah memberikan keberkahan pada setiap niat baik kita, sehingga niat tersebut menjadi kuat dan teguh dalam diri kita.

Menjaga niat yang baik adalah hal yang tidak mudah karena seringkali kita dihadapkan pada godaan-godaan yang menghalangi untuk melakukan niat tersebut. Oleh karena itu, dengan memohon keberkahan dari Allah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan niat baik tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qashash ayat 77, “Dan carilah pada apa yang telah diberikan Allah kepada kamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa kita harus selalu mencari kebaikan dan melakukan perbuatan baik. Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah agar niat baik tersebut dapat ditingkatkan dan diberikan keberkahan sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Arti Bisirril Fatihah

Kata “bisirril fatihah” dalam doa ini berarti “dengan rahmat dari surah Al-Fatihah”. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Dalam doa ini, kita memohon agar Allah memberikan keberkahan pada setiap niat baik kita dengan rahmat dari surah Al-Fatihah.

Doa untuk Mendapatkan Rahmat dari Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Surah ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan harus dibaca pada setiap sholat wajib. Dalam doa ini, kita memohon agar Allah memberikan keberkahan pada setiap niat baik kita dengan rahmat dari surah Al-Fatihah.

Surah Al-Fatihah juga memiliki banyak makna dan keutamaan. Surah ini mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah, permohonan petunjuk dan bimbingan, serta penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut disembah. Dalam doa ini, kita memohon agar rahmat dari surah Al-Fatihah dapat menguatkan niat baik kita dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita.

Sebagaimana yang Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 87-88, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu tujuh ayat yang diulang-ulang (Al-Fatihah) dan Al-Quran yang agung. Janganlah kamu memandang rendah terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadamu (Al-Quran) dan janganlah kamu merasa berat hati terhadapnya. Dan bertasbihlah kepada Allah karena Dia telah memberikan kepadamu petunjuk, meskipun sebelum itu kamu termasuk orang-orang yang sesat.”

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan pentingnya surah Al-Fatihah dan Al-Quran bagi umat muslim. Dalam doa ini, kita memohon agar Allah memberikan keberkahan pada setiap niat baik kita dengan rahmat dari surah Al-Fatihah.

Kesimpulan

Setiap umat muslim pasti sering mengucapkan doa “ala hadiniyah wa kulli niatin sholihah bisirril fatihah” dalam sholat. Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memberikan keberkahan pada setiap niat baik yang kita lakukan, dan memberikan rahmat dari surah Al-Fatihah.

Saran

Sebagai umat muslim, kita harus selalu memperbaharui keimanan dan taqwa kita kepada Allah. Salah satu cara untuk memperbaharui keimanan dan taqwa kita adalah dengan sering membaca Al-Quran dan memperbanyak doa-doa kepada Allah. Selain itu, kita juga harus selalu berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

NoPertanyaanJawaban
1Apa arti dari doa “ala hadiniyah wa kulli niatin sholihah bisirril fatihah”?Artinya adalah “semoga Allah memimpin kita ke jalan yang benar dan memberikan keberkahan pada setiap niat baik yang kita lakukan dengan rahmat dari surah Al-Fatihah”.
2Kenapa kita harus memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah?Karena Allah adalah Sang Pencipta dan Pemilik segala sesuatu serta Maha Mengetahui. Dengan memohon petunjuk dari Allah, kita akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
3Bagaimana cara menjaga niat baik agar tetap teguh?Dengan memohon keberkahan dari Allah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan niat baik tersebut. Selain itu, kita juga harus berusaha untuk selalu mencari kebaikan dan melakukan perbuatan baik.
4Kenapa surah Al-Fatihah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam?Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan harus dibaca pada setiap sholat wajib. Surah ini mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah, permohonan petunjuk dan bimbingan, serta penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut disembah.
5Bagaimana cara memperbaharui keimanan dan taqwa kita kepada Allah?Dengan sering membaca Al-Quran dan memperbanyak doa-doa kepada Allah. Selain itu, kita juga harus selalu berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.